WÓJT GMINY MIŁKOWICE

ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182), oraz Regulaminu Konkursu przyjętego przez Komisję Konkursową w dniu 04 maja 2016r.

więcej...

 

NEUROLOG

Lek. Marta Trapszo-Myga

przyjmować będzie 13.06.2016 r. godz. 1300

koszt wizyty 60zł

(dla pacjentów GOZ)

dla pozostałych pacjentów: 100 zł 

Więcej informacji w rejestracji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

DNIA 4 MAJA 2016 R. OD 13:00 DO 14:00

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU OKULARÓW:

- DO PRACY PRZY KOMPUTERZE

- DLA KIEROWCÓW

- DZIECI POWYŻEJ 15 ROKU

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miłkowicach przyjmuje lekarz psychiatra oraz psycholog kliniczny.

Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny posiadać skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji w rejestracji.

W dniach 05.04.2016 (wtorek) oraz 07.04.2016 (czwartek), z powodu braku bieżącej wody, Punkt Lekarski w Rzeszotarach będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.