Dnia 30 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miłkowicach przyjmować będzie psycholog pani Krystyna Błądek w godzinach od 8:30 do 13:30.

Więcej informacji w rejestracji.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychiatrycznych od miesiąca marca 2017 do grudnia 2017 w wymiarze 5 godzin miesięcznie.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na usługi psychiatryczne" proszę składać do dnia 22 lutego 2017 r. na adres:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach

ul. Działkowa 2a, 59-222 Miłkowice

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych od miesiąca marca 2017 do grudnia 2017 w wymiarze 5 godzin miesięcznie.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na usługi psychologiczne" proszę składać do dnia 22 lutego 2017 r. na adres:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach

ul. Działkowa 2a, 59-222 Miłkowice

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zapraszam wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne.

więcej...

WÓJT GMINY MIŁKOWICE

ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182), oraz Regulaminu Konkursu przyjętego przez Komisję Konkursową w dniu 04 maja 2016r.

więcej...