Pacjenci – mieszkańcy Gminy Miłkowice - mogą korzystać ze świadczeń nieodpłatnie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 po dostarczeniu skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bądź od lekarza specjalisty (honorowane będą również skierowania uzyskane z wizyt prywatnych od specjalistów). W poszczególnych gabinetach na pacjentów oczekują wysokiej klasy specjaliści z dziedziny rehabilitacji oraz sprzęt najnowszej generacji.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach zaprasza również na zabiegi rehabilitacyjne odpłatne. Cennik poszczególnych zabiegów znajduje się poniżej.

LP. NAZWA  CENA
1. Ćwiczenia bierne  50 zł
2. Ćwiczenia czynno-bierne  50 zł
3. Ćwiczenia korekcyjne  60 zł
4. Ćwiczenia wspomagane (15 min)
 15 zł
5. Ćwiczenia izometryczne (15 min)  30 zł
6. Ćwiczenia czynne w odciążeniu (15 min)  15 zł
7. Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem (15 min)  15 zł
8. Ćwiczenia czynne z oporem (15 min)  15 zł
9. Ćwiczenia czynne wolne (15 min)  15 zł
10. Ćwiczenia indywidualne
(m.in. bierne, czynno-bierne, korekcyjne – 30 min)
 60 zł
11. Metody neurofizjologiczne (30 minut)  60 zł
12. Sollux  7 zł
13. Prądy diadynamiczne  7 zł
14. Prądy TENS  7 zł
15. Prądy Traberta  7 zł
16. Prądy KOTZA  7 zł
17. Prądy interferencyjne ID  7 zł
18. Jonoforeza  7 zł
19. Elektrostymulacja  10 zł
20. Tonoliza  7 zł
21. Galwanizacja  
 7 zł
22. Ultradźwięki  7 zł
23. Fonoforeza  7 zł
24. Laseroterapia
 7 zł
25. Magnetoterapia
 7 zł
26. Krioterapia – ciekły azot  15 zł
27. Diatermia krótkofalowa – DKF  15 zł
28. Masaż suchy częściowy (15 min)  25 zł
29. Masaż suchy kręgosłupa ( 30 min )  50 zł
30. Masaż suchy całego ciała (55 min)  100 zł
31. Masaż relaksacyjny całego ciała (55 min) 
 100 zł
32. Drenaż limfatyczny częściowy (30 min)  50 zł
33. Konsultacja fizjoterapeuty  80 zł