KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach
w wymiarze 1/4 etatu

/nabór drugi/

więcej...