Ogólna charakterystyka jednostki

Podstawową działalnością GOZ są świadczenia medyczne dla mieszkańców Gminy Miłkowice na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu w zakresie:

  • Podstawowa opieka zdrowotna,
  • Pielęgniarstwo środowiskowo/rodzinne,
  • Położna środowiskowo/rodzinna,
  • Opieka lekarska i pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania.

POZ

Porady w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są osobom, które złożyły deklaracje do lekarzy i pielęgniarek w naszym ośrodku i w naszym punkcie lekarskim oraz posiadają aktualne ubezpieczenie. Złożone deklaracje są podstawą pozyskiwania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne. 

Do dyspozycji pacjentów jest gabinet zabiegowy, punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych, poradnia dziecięca z punktem szczepień, gabinet dentystyczny. Gabinet lekarski podstawowej opieki zdrowotnej czynny jest w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, co pozwala na uzyskiwanie pomocy przez pacjentów w różnym czasie.

Za pośrednictwem Ośrodka Zdrowia realizowanych jest corocznie kilka programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej np. chorób układu krążenia, badania piersi, słuchu, wzroku. 

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych odbywają się:

w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miłkowicach codziennie od 730-900

w Punkcie Lekarskim w Rzeszotarach w czwartki od 730-900