WÓJT GMINY MIŁKOWICE

ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182), oraz Regulaminu Konkursu przyjętego przez Komisję Konkursową w dniu 04 maja 2016r.

więcej...