W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miłkowicach przyjmuje lekarz psychiatra oraz psycholog kliniczny.

Osoby chcące skorzystać z pomocy powinny posiadać skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji w rejestracji.